Begeleiding

Leerbegeleiding naar boven

Als je moeilijkheden hebt met rekenen, taal of met werken op computer, kan je hiervoor begeleiding aanvragen.

Daarnaast zijn er ook studiebegeleiders die je ondersteunen bij het verwerken van de leerstof.

Je krijgt van hen praktische tips, ze helpen je bij het plannen van je taken en werken aan een goede studiemethode en studiehouding.

Zorgcoaches naar boven

Wat zijn dat?
Leerkrachten die je graag willen bijstaan indien je worstelt met problemen en alleen tussen het bos de bomen niet meer ziet.

Welke problemen?
Studieproblemen, klasproblemen, problemen thuis, met je vrienden, met jezelf, ...

Wat doen zij voor je?
In de allereerste plaats een luisterend oor bieden. Verder zoeken zij, samen met jou, naar geschikte oplossingen.

Indien nodig en gewenst kan er professionele hulp, van welk aard dan ook, ingeroepen worden.

Wat doen zij niet?
Professionele hulp bieden.
Verdere contacten leggen zonder jouw toestemming.
Derden op de hoogte brengen van jouw problemen.

Wie?
Mevrouw S. Verheyen en mevrouw L. Van Esser.
Beide zijn bereikbaar via smartschool.

CLB naar boven

Vanuit het CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding) is er begeleiding voorzien voor studenten met leermoeilijkheden.