PIVH | Verpleegkunde

Modulair


HBO5 verpleegkunde is een 3-jarige modulaire opleiding. Dit betekent dat de opleiding bestaat uit verschillende modules; elke module is een mooi afgerond leerpakket, dat zowel het beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming inhoudt. Ook de ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden hebben een plaats in dit pakket.

Elke module wordt 2x per jaar ingericht, namelijk op 1 september en op 1 februari. Je kunt dus je opleiding starten zowel in september als in februari (module 1 van het avondonderwijs enkel op 1 september).

De eerste vier modules duren elk 1 semester (20 weken), de laatste module duurt een volledig schooljaar (2 semesters). Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Als je met succes alle modules in het opleidingstraject doorloopt behaal je het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde.

Het leertraject verpleegkunde geeft aan in welke volgorde de modules gevolgd kunnen worden.

Je start in de module "initiatie verpleegkunde", daarna volg je de module "verpleegkundige basiszorg". Vervolgens doe je twee "oriëntatie-modules" die betrekking hebben op diverse toepassingsgebieden. Tenslotte kies je voor een toepassingsgebied in de module "toegepaste verpleegkunde".

pivh

Module "initiatie verpleegkunde"

Deze module vormt het begin van het traject verpleegkunde en duurt 1 semester (20 weken).

Hier leer je basisvaardigheden van de lichamelijke zorg. Bijvoorbeeld een patiƫnt in bed wassen, een bed opmaken, tiltechnieken toepassen, etc.

Deze basisvaardigheden kunnen in elke sector van toepassing zijn (thuiszorg, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuis).

pivh

Module "de verpleegkundige basiszorg"

De module 'Verpleegkundige basiszorg' is de tweede module in het traject verpleegkunde, en duurt 1 semester (20 weken).

Hier leer je verpleegkundige basistechnieken zoals inspuitingen geven, een eenvoudige wonde verzorgen, etc.

De "oriëntatie"-modules

  • Oriëntatie in de algemene gezondheidszorg 1 semester (20 weken).
  • Oriëntatie in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg 1 semester (20 weken).

Je volgt elk van deze deelmodules met zijn specifieke basiscompetenties, gericht op een specifiek toepassingsgebied.

In deze modules zijn de competenties gericht op verschillende patiëntengroepen, dit om tot een breed inzetbare verpleegkundige uit te groeien.

Om later in elke zorgsituatie te kunnen handelen, biedt onze school een ruim aanbod van stageplaatsen aan.

Module "toegepaste verpleegkunde"

Deze module duurt een volledig schooljaar (2 semesters) en leidt tot het diploma van verpleegkunde en geeft toegang tot de arbeidsmarkt.

Je kiest hier voor een ruimere uitdieping in één specifiek toepassingsgebied:

  • Verpleegkunde in de algemene gezondheidszorg.
  • Verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Verpleegkunde in de ouderenzorg.
  • Verpleegkunde in de thuiszorg.

Nog vragen?

Wens je meer info over het modulair onderwijs? Contacteer ons via 011 26 05 10 of info@pivh.be.