Provincie Limburg

Avondonderwijs

Het avondonderwijs is ingericht voor werkende studenten. Om de combinatie van een job en de opleiding verpleegkunde mogelijk te maken wordt de opleiding verspreid over 4 schooljaren.

Het avondonderwijs is zoals het dagonderwijs onderverdeeld in modules en bestaat uit een gedeelte les en een gedeelte stage.

 

Modules

Module 1: 2 semesters (1 volledig schooljaar)

Module 2 & 3: 1 semester

Module 4: 2 semesters (1 volledig schooljaar)

Module 5: 2 semesters (1 volledig schooljaar)

 

Lessen

Maandag van 17u30 tot 21u05

Dinsdag van 17u30 tot 21u05

Vrijdag van 8u30 tot 16u35
 

 

Begeleidingsuren

Begeleidingsuren worden afgestemd op de noden van de student en/of klasgroep.
 

Stage

Omdat er wekelijks 2 lesavonden en één lesdag ingericht worden volgen de stages niet het bloksysteem maar worden continu ingericht. De stagedagen worden in overleg met de coördinator van het avondonderwijs gepland, rekening houdend met een aantal vereisten zoals: schooljaarplanning, lesplanning, werkplanning, begeleidbaarheid.

Indien je werkt in een zorginstelling bestaat de mogelijkheid om een aantal stage-uren te presteren op het eigen werk, tenminste voor zover er aan een aantal vooropgestelde criteria voldaan wordt.
 

Kredieturen

Kredieturen worden toegekend.
 

Nog vragen?

Voor verdere vragen kan je terecht bij de coördinator van het avondonderwijs.