Provincie Limburg

Basisverpleegkunde

Na jarenlange onzekerheid is er eindelijk witte rook: op donderdag 22 juni 2023 is het nieuwe profiel van basisverpleegkundige gestemd en goedgekeurd.

De huidige opleiding HBO5 Verpleegkunde wordt hervormd tot een opleiding graduaat basisverpleegkunde. Studenten die met de graduaatopleiding verpleegkunde starten vanaf september 2023 zullen worden opgeleid en afstuderen als basisverpleegkundige.

Dit praktijkgerichte profiel is inhoudelijk duidelijk verschillend van het profiel van zorgkundige en dat van de bachelor verpleegkundige. Hiermee krijgen we een volwaardige eigen plaats in het zorglandschap.

Een basisverpleegkundige is een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties.

In complexere situaties werkt hij/zij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verantwoordelijk verpleegkundige voor algemene zorg en/of de arts.

De basisverpleegkundige handelt in het kader van de preventie, het behoud en de bevordering van de gezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven.

De basisverpleegkundige kan aan de slag in een ruim aanbod van gezondheidszorginstellingen:

  • Algemene gezondheidszorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Ouderenzorg
  • Thuiszorg

In de loop van de zomer wordt het definitief KB verwacht dat de verpleegkundige taken van een basisverpleegkundige vastlegt.