Provincie Limburg

Expertisecentrum Kantel

 

Een initiatief van de provincie Limburg en het Provinciaal instituut verpleegkunde Hasselt (PIVH).

Moeilijk hanteerbaar gedrag

De aandacht voor moeilijk hanteerbaar gedrag bij zorgvragers met dementie is de laatste jaren sterk toegenomen. Het gaat hier om gedrag dat voor de zorgvrager én voor zijn omgeving moeilijk te hanteren is. Steeds meer wordt moeilijk hanteerbaar gedrag serieus genomen en terecht!

Door de veranderingen in het zorglandschap zijn instellingen op zoek naar een andere aanpak. De weg naar een interdisciplinaire samenwerking is een uitdaging voor de zorgverlener. Een praktisch kader met doenbare handvaten maakt deze weg aantrekkelijk en haalbaar.
 

‘Kantel’ moeilijk hanteerbaar gedrag!

Een bewoner die steeds op zoek is naar een uitweg, een patiënt die weigert medicatie in te nemen, een cliënt die agressief uithaalt tijdens een zorg…
Moeilijk hanteerbaar gedrag van zorgvragers wordt vaak gezien als iets waar niets aan te doen is. Zowel  de zorgvrager, familie als zorgverlener ervaren dit als frustrerend. Toch kan dit gedrag worden ‘gekanteld’.
Het Expertisecentrum Kantel helpt  jou, je team en je specifieke afdelingssituaties op aan praktische manier aan te pakken.
Ook leren we teams methodisch mogelijke oorzaken te onderzoeken én die eerste ‘analyse’ in een interdisciplinair team ter sprake te brengen.

Methodisch (leren) begeleiden met het SHOW-model

Speciaal voor het Vlaamse zorglandschap hebben we een praktisch uitvoerbare methodiek ontwikkeld. Naast het effectief ‘kijken’ van het gedrag ‘doen’ we hier ook iets mee. Steeds interdisciplinair en rekening houdend met de mogelijkheden van het team en de patiënt/bewoner/cliënt.

Graag meer info over onze diensten/trainingen/vormingen?
Advies bij moeilijk hanteerbaar gedrag?

Contacteer ons: kantel@pivh.be

                              Renckens Dennis: 0496 / 10 48 82
                              Voortmans Brigitte: 0498 / 10 53 56

Meer info op http://www.eckantel.be