Provincie Limburg

Test Studierichting

1ste jaar (A-stroom)

titel afbeelding

Uurooster

eee

edaze

dezed

dezed

deedede

ddddddd

ddddddddd

dddddddddddddd

ddddd

ddddddd

Titel paragraaf

Lesrooster titel

1e
3e
4e
5e
6e
7e
1e
3e
4e
5e
6e
7e
Test
Wiskunde
1
3
4
5
6
7
Algemene vakken
20
16
15
14
13
11
Nederlands
5
8
4
3
2
Wetenschap
4
Chemie
2
5

Nieuw

1e
3e
4e
5e
7e
1e
3e
4e
5e
7e
Test
Wiskunde
1
3
4
5
7
Algemene vakken
20
16
15
14
11
Nederlands
5
8
4
3
Wetenschap
4
Chemie
2
5