Provincie Limburg

Taal

Heb je moeite met het begrijpen van de cursussen, het schrijven van stageverslagen, opdrachten,…?

Dan kan je de hulp inschakelen van een taalbegeleider.