Provincie Limburg

Heb je moeite met het begrijpen van de cursussen, het schrijven van stageverslagen, opdrachten,…dan kan je de hulp inschakelen van een taalbegeleider.