Provincie Limburg

Gespreide en gevarieerde evaluatie

 

Als opleiding kiezen wij voor gespreid en gevarieerd evalueren (om te leren).

Dit wil zeggen dat er minstens twee vastgelegde evaluatieperiodes per module zijn. Om je zo goed als mogelijk hierop voor te bereiden,  informeren we je over het tijdstip, de inhoud en de vorm van de evaluatie.

De evaluatievorm is heel gevarieerd: theoretische examens (schriftelijk, mondeling, casussen, opdrachten, openboek-examen, individuele opdrachten, groepsopdrachten,…), praktijkexamens (verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden,  dagelijks werk).

Op stage gebeurt de evaluatie aan de hand van feedbackgesprekken en een tussentijdse (zelf-) evaluatie en eindevaluatie.

Doorheen je hele opleiding maak je ook een zelfevaluatie van je persoonlijke en professionele ontwikkeling via je portfolio.

We evalueren om te leren: daarom gaan we samen na, via zelfevaluatie en  ontwikkelingsgerichte feedback, waar je staat in je leerproces en wat er nodig is om verder te groeien tot competente verpleegkundige van de toekomst met hoofd, handen én hart op de juiste plaats, die nieuwsgierig, oordeelkundig, en kritisch is.