Provincie Limburg

Zorgportaal

In het zorgportaal wordt module 1 'Initiatie verpleegkunde' aangevuld met extra ondersteuning voor kansengroepen. In samenwerking met de VDAB heeft het PIVH een project voor sociale integratie uitgewerkt.

Organisatie

Door een intensieve en individuele begeleiding op maat van de student en door de lesinhouden van module 1 'Initiatie verpleegkunde' te spreiden over een langere periode, willen we je een zo groot mogelijke kans bieden om de competenties van deze module te behalen. De kwaliteit van de opleiding blijft gegarandeerd.

Doorheen je opleidingstraject krijg je de tijd om je de leerprocessen eigen te maken en om een evenwicht te vinden in de combinatie studeren en gezinsleven.

De eerste module 'Initiatie verpleegkunde' wordt dus gespreid over één schooljaar, daarnaast wordt er extra ondersteuning voorzien voor

  • Taalbegeleiding
  • Communicatieve vaardigheden
  • Studiebegeleiding
  • Verpleegkundig rekenen
  • ICT-vaardigheden
  • Maatschappelijke vorming
  • Persoonlijke coaching

Duurtijd

De opleiding duurt 3,5 jaar.

Na het behalen van het deelcertificaat van module 2 'basiszorg verpleegkundige' (na 1,5 jaar) kan je geregistreerd en tewerkgesteld worden als zorgkundige.

Voor wie?

Iedereen die verpleegkundige wil worden, met nood aan ondersteuning én toelating door de VDAB zoals

  • Een anderstalige werkzoekende waarvoor extra taalbegeleiding een meerwaarde is
  • Werkzoekenden die een nieuwe (onderwijs-)kans wensen, al dan niet in combinatie met een gezin