Provincie Limburg

Wat bieden wij je?

 • Een leerroute van minimum 3 jaar.
 • Het lesprogramma bestaat uit basiscompetenties; dit is een geheel van vaardigheden, kennis en attitudes waarover je als beginnend verpleegkundige moet beschikken.
 • Modulair onderwijs volgens een vastgelegd traject.
 • Iedere module geeft recht op een deelcertificaat.
 • De modules zijn samengesteld uit een geheel van competenties verwerkt in thema' s.
 • De modules bestaan uit 5 clusters:
  • Menselijk functioneren.
  • Verpleging.
  • Mens en relatie.
  • Organisatie.
  • Klinisch onderwijs (stage).
 • De lessen worden aangeboden in een dagopleiding en avondopleiding.

Hoe worden de lessen/stage georganiseerd ?

Elke module wordt 2x per jaar ingericht, namelijk op 1 september en op 1 februari.

De opleiding bestaat voor 2/5 uit theoretisch onderwijs en voor 3/5 uit praktijkgericht onderwijs (stages in binnen- en buitenland, oefeningen, studiebezoeken).

Lessen en stages zijn onderdelen van eenzelfde leerproces: tijdens de stage leer je toepassen wat je in de lessen geleerd hebt en omgekeerd kunnen je stage-ervaringen tijdens de lessen uitgediept worden.

Per lesweek besteden we 28 uur aan lesuren, 8 uur aan begeleidingsuren en 4 uur aan persoonlijke activiteiten. De lesuren gebeuren meestal in kleinere groepen. De begeleidingsuren zijn afgestemd op de noden van de student(e) en/of klasgroep.

Studiekosten

Voor het HBO5 verpleegkunde is er geen inschrijvingsgeld. Wel zijn er volgende kosten:

 • Kosten van boeken en cursussen. De kosten hiervan verschillen per module.
 • Kosten van studiebezoeken en activiteiten. In verschillende modules wordt een bijdrage gevraagd voor activiteiten die deel uitmaken van het lessenpakket. Het bedrag kan variëren en is afhankelijk van bestemming en de duur van de activiteit.

 

Contacteer ons